Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Kelantan

Latar negeri Kelantan sebenarnya unik kerana mempunyai ciri-ciri kepelbagaian budaya, nilai-nilai tradisional, dan pengaruh Islam yang mendalam. Walau bagaimanapun, landskap etnik yang rumit dan impaknya terhadap demokrasi membentuk satu set cabaran unik.

Dalam artikel ini, kita akan meneroka cabaran yang dihadapi oleh Kelantan dalam memupuk hubungan harmoni antara kumpulan etnik yang berbeza sambil berusaha untuk memperkukuhkan prinsip-prinsip demokratik dan memastikan hak semua warganegara.

Pertama sekali, kita wajar melihat dahulu lanskap etnik Kelantan. Kelantan adalah ruang yang menempatkan pelbagai kumpulan etnik, dengan orang Melayu membentuk majoriti penduduk. Walau bagaimanapun, terdapat juga komuniti besar Melayu Thai, Cina, dan kumpulan peribumi seperti Orang Asli dan Melayu Siam. Kepelbagaian etnik Kelantan telah menjadi sumber kekayaan budaya dan turut memunculkan cabaran-cabaran dalam usaha pendidikan demokrasi.

Via Soscili

6 cabaran dalam Pendidikan Demokrasi

Dalam usaha meraikan pendidikan dan mempromosikan demokrasi, terdapat tiga cabaran utama yang selalu muncul sepanjang usaha berterusan ini. Tentulah dalam menghadapi cabaran-cabaran ini, kita perlu mengenalpasti bentuk cabaran agar dapat mengemukakan langkah yang lebih baik untuk menanganinya.

Cabaran pertama adalah suasana budaya yang ada di Kelantan. Pengaruh budaya dan agama yang dimiliki oleh Kelantan berbeza dengan negeri lain. Konservatisme budaya dan agama Kelantan, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam yang kuat, kadang-kadang boleh membataskan skop wacana demokratik. Nilai-nilai ini mungkin tidak sentiasa selari dengan prinsip-prinsip demokrasi liberal.

Masjid Ar-Rahman.. -Via Afiq Halid

Cabaran kedua adalah sejarah politik dan dominasi politik yang mencengkam Kelantan berdekad lamanya. Dominasi Parti Islam SeMalaysia (PAS) dalam landskap politik Kelantan secara sejarahnya merupakan cabaran terhadap pluralisme. Pluralisme yang dimaksudkan ini lebih terarah kepada representasi isu dan permasalahan yang dialami kumpulan etnik minoriti di Kelantan. Pengaruh PAS boleh mengakibatkan agenda politik yang konservatif yang dilihat mungkin tidak memberi keutamaan kepada hak dan kepentingan kumpulan etnik minoriti.

Cabaran ketiga adalah ketegangan dalam hubungan sesama etnik yang berlaku dalam negeri. Ketegangan etnik di Kelantan kadang-kadang timbul sepanjang garis agama, dengan perbezaan budaya dan agama membawa kepada salah faham dan konflik. Ini boleh menghalang promosi nilai-nilai demokratik dan harmoni antara pelbagai komuniti.

Cabaran keempat adalah dalam isu hak minoriti dan kepelbagaian etnik yang ada dalam negeri Kelantan. Dalam menyentuh hak peribumi khususnya dalam soal tanah, Orang Asli misalnya telah menghadapi cabaran dalam pengiktirafan hak tanah mereka dan pemeliharaan warisan budaya mereka. Memastikan hak mereka adalah sebahagian penting dalam mempromosikan demokrasi dan keadilan sosial.

Via Astro Awani

Cabaran kelima adalah akses kepada pendidikan terutamanya dalam mengetengahkan nilai-nilai demokratik. Usaha mempromosikan nilai-nilai demokratik termasuk memastikan akses yang sama kepada pendidikan untuk semua warganegara. Komuniti minoriti etnik sepatutnya mempunyai peluang pendidikan yang sama seperti majoriti Melayu. Namun begitu, hal ini kurang diberi perhatian lantaran dominasi konservatif yang cenderung mengutamakan isu Melayu.

Cabaran terakhir datangnya dari matlamat untuk memecahkan eksklusiviti politik. Ini tidak bermakna melenyapkan terus kepentingan politik Melayu, sebaliknya memberi lebih banyak ruang suara kepada etnik minoriti.  Untuk memperkukuhkan demokrasi, penting untuk memastikan bahawa kumpulan etnik minoriti mempunyai perwakilan dalam kerajaan tempatan dan negeri. Ini akan membolehkan suara mereka didengar dalam proses membuat keputusan.

Apa solusi untuk kerajaan negeri?

Setelah kita mengenalpasti cabaran-cabaran ini, maka perlulah disekalikan dengan solusi alternatif untuk kerajaan negeri. Sekilas pandang, cabaran-cabaran ini boleh ditangani dengan solusi yang dapat menyeimbangkan tradisi dan kemajuan tanpa menafikan hak-hak Melayu.

Keunikan Kelantan harus dijadikan sebagai kekuatan negeri. Gabungan unik nilai-nilai tradisional, pengaruh Islam, dan kepelbagaian budaya Kelantan boleh menjadikan penyeimbangan antara tradisi dan kemajuan mencabar.

Untuk mengatasi cabaran ini dan mempromosikan demokrasi, kerajaan negeri ini perlu bersedia mempromosikan dialog terbuka antara etnik. Dengan menggalakkan dialog terbuka dan hormat-menghormati antara kumpulan etnik, ini dapat memberikan suatu kefahaman terhadap budaya satu sama lain. Apabila wujud kefahaman, ini dapat membentuk kesefahaman untuk menangani perbezaan budaya dan mempromosikan perpaduan berbilang etnik.

Via Kosmo Digital

Selain itu, kerajaan negeri juga perlu mengorak langkah dalam merangkul dasar yang lebih inklusif. Dasar-dasar inklusif ini tidak lagi fokus terhadap Melayu sahaja, malah turut mengetengahkan isu dan penyelesaian buat kumpulan-kumpulan etnik dalam Kelantan secara adil dan saksama.

Kerajaan negeri juga harus meningkatkan kesedaran budaya dan mengangkat keunikan ini secara keseluruhannya. Dengan meningkatkan kesedaran tentang nilai kepelbagaian budaya dan warisan, ini akan membentuk masyarakat yang kaya dan bermaya, serta bangga menjadi anak watan Kelantan.

Terakhir sekali, kerajaan negeri juga perlu menitikberatkan dasar dan langkah yang boleh memberdayakan kumpulan etnik minoriti secara berterusan. Dasar dan langkah ini haruslah menekankan keperluan kumpulan etnik minoriti untuk memiliki akses kepada pendidikan, peluang ekonomi, dan perwakilan politik.

Apa yang sudah dilakukan?

Solusi-solusi yang diketengahkan juga datangnya dari titik-titik inisiatif yang telah diambil untuk menangani cabaran yang berkaitan dengan demokrasi dan hubungan etnik di Kelantan.

Berbeza dengan persepsi sesetengah orang, Kelantan sebenarnya meraikan kepelbagaian komuniti etnik yang ada. Festival budaya kerapkali dianjurkan untuk mengangkat kepelbagaian ini, di samping dapat memupuk perasaan persatuan dan kebanggaan dalam kalangan pelbagai kumpulan etnik yang ada.

Via Harian Metro

Dialog antara agama juga tidak harus kita lupakan. Sama ada peringkat awam mahupun peringkat pendidikan tinggi, dialog antara agama antara ruang diskusi yang diwujudkan untuk membentuk kefahaman antara agama yang ada. Ruang diskusi ini sentiasa dibuka untuk menangkis sebarang bentuk salah faham berkenaan agama dan dapat mewujudkan toleransi antara satu sama lain.

Pendidikan adalah kunci utama dalam pembangunan kemanusiaan. Tanpa mengira etnik, jantina dan agama, pelbagai usaha inisiatif pendidikan telah dilancarkan bagi menyediakan peluang pendidikan yang sama kepada semua kanak-kanak di Kelantan.

Tidak ketinggalan juga, organisasi hak asasi manusia di Kelantan juga berusaha untuk melindungi hak kumpulan minoriti dan memperjuangkan penglibatan mereka dalam semua aspek masyarakat.

Via Cilisos

Tuntasnya, landskap etnik yang unik, nilai-nilai tradisional yang kuat, dan pengaruh Islam di Kelantan membawa kedua-dua peluang dan cabaran dalam demokrasi. Walaupun cabaran ini signifikan, komitmen negeri dalam memupuk hubungan etnik yang harmoni dan mempromosikan nilai-nilai demokratik adalah jelas.

Dengan mengatasi cabaran ini melalui dasar-dasar inklusif, kesedaran budaya, dan inisiatif pendidikan, Kelantan boleh terus berkembang sebagai masyarakat yang pelbagai, demokratik, dan inklusif yang menghormati dan menghargai hak serta sumbangan semua komuniti etniknya. Proses ini mungkin rumit, tetapi matlamat akhir Kelantan yang harmoni dan demokratik adalah usaha yang patut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *