Masyarakat Madani Memperkukuhkan Demokrasi di Kelantan

Kelantan terkenal dengan warisan budayanya yang kaya, tetapi juga merupakan kawasan di mana nilai-nilai tradisional dan politik konservatif telah mendominasi sisi-sisi budayanya. Sedemikian, peranan masyarakat madani dalam memperkukuhkan demokrasi di Kelantan adalah topik yang semakin penting diwacanakan. Walaupun Kelantan mempunyai sejarah pengaruh politik yang kuat dari Parti Islam SeMalaysia (PAS), organisasi masyarakat madani dan aktivis sedang memperkaya nilai-nilai demokratik, hak asasi manusia, dan kemajuan sosial dalam negeri.

Lanskap politik Kelantan unik

Selama beberapa dekad, Parti Islam SeMalaysia (PAS) telah menjadi kuasa politik dominan di Kelantan. Ia telah menguasai kerajaan negeri sebahagian besar tempoh itu, memperjuangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Dari segi budaya masyarakatnya, Kelantan dikenali kerana nilai-nilai tradisionalnya yang mendalam dan budaya yang konservatif. Ini telah mendasari dinamik politik dalam negeri, lantaran nilai dan idea asas parti tersebut sejajar dengan nilai konservatif ini.

Seiringan dengan kemajuan zaman, pembahagian antara kawasan bandar dan luar bandar di Kelantan telah membentuk persamaan politik. Jika dilihat, pusat bandar seringkali lebih progresif dan terbuka terhadap nilai-nilai demokratik berbanding kawasan luar bandar. Atas sebab inilah, wujud ruang baharu yang memungkinkan kefahaman terhadap nilai-nilai demokratik yang dapat menghasilkan acuan baharu generasi yang lebih baik.

Masyarakat madani dan demokrasi

Masyarakat madani tidak hanya pada istilah yang digunakan atas tujuan retorik semata-mata. Asasnya, masyarakat madani merangkumi pelbagai jenis organisasi bukan kerajaan, kumpulan komuniti, dan aktivis individu yang bekerja untuk mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Di Kelantan, masyarakat madani memainkan beberapa peranan penting dalam pembangunan pemikiran anak watan.

Organisasi masyarakat madani banyak memperjuangkan nilai-nilai demokratik seperti kebebasan bersuara, akauntabiliti, dan ketelusan. Mereka memberi keseimbangan kepada kuasa politik yang konservatif, mempromosikan dialog terbuka dan prinsip-prinsip demokratik. Antara prinsip demokratik yang boleh ditonjolkan adalah penekanan penyertaan rakyat dalam proses pembangunan, prinsip keterbukaan dan kesaksamaan dalam masyarakat tanpa mengira miskin dan kaya.

Via Sinar Harian

Prinsip demokratik yang disebutkan tadi banyak kali ditekankan menerusi usaha untuk memperkuatkan golongan pinggiran termasuk wanita, kumpulan peribumi dan miskin bandar. Kewujudan organisasi masyarakat madani mengangkat suara-suara mereka lebih lantang agar dapat didengari dalam proses politik.

Selain itu, organisasi hak asasi manusia di Kelantan juga turut berusaha untuk menangani isu-isu seperti kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan kebebasan bersuara, yang kadang-kadang dipertikaikan dalam persekitaran konservatif. Meskipun dalam imaginasi masyarakat, tindakan-tindakan tersebut dianggap melawan norma konservatif; namun keseimbangan yang tercipta memungkinkan tindakan-tindakan ini disesuaikan dengan budaya masyarakat negeri.

Dengan kewujudan organisasi masyarakat madani, ini turut menggalakkan penglibatan awam dan penyertaan dalam pentadbiran tempatan. Keterlibatan masyarakat awam dalam proses demokratik ini sekaligus akan memberi kesaksamaan terhadap isu-isu masyarakat yang getir diselesaikan, khususnya dalam pengubalan dasar negara. Untuk mencapai tujuan ini, organisasi madani mempromosikan pendidikan pengundi dan kempen kesedaran politik dalam kalangan masyarakat.

Cabaran unik di Kelantan

Walaupun organisasi masyarakat madani di Kelantan telah membuat sumbangan penting dalam memperkukuhkan demokrasi, mereka menghadapi cabaran-cabaran yang unik. Beberapa cabaran yang dapat dikenalpasti adalah wujud rintangan dari masyarakat tempatan, khususnya dari segi sensitiviti budaya dan agama. Norma budaya dan agama di Kelantan kadangkala bercanggah dengan idea-idea liberal atau progresif. Demikian, organisasi masyarakat madani perlu mengendalikan sensitiviti ini sebaik mungkin.

Selain itu, aktivis dan organisasi yang memperjuangkan demokrasi boleh menghadapi tekanan politik, termasuk cabaran undang-undang dan kritikan awam. Ini berlaku tidak hanya di Kelantan, sebaliknya nasib ini berlangsung di mana-mana sahaja kerana tindakan madani secara langsung mencabar kuasa politik yang hanya mengutamakan kepentingan diri semata-mata.

Via Malaysiakini

Ditambah lagi, banyak organisasi masyarakat madani di Kelantan beroperasi dengan sumber yang terhad. Ini menjadikan keadaan ini lebih mencabar untuk mengekalkan gerak kerja dan usaha menyampaikan pendidikan kepada khalayak yang lebih luas.

Pembahagian antara bandar dan luar bandar mencipta cabaran tersendiri dalam memastikan nilai-nilai demokratik mencapai semua sudut negeri, kerana kawasan luar bandar mungkin mempunyai akses terhad kepada maklumat dan sumber.

Membujur lalu, melintang patah

Walaupun diuji dengan pelbagai cabaran, organisasi masyarakat madani di Kelantan telah mencapai pencapaian signifikan dan boleh dilihat dalam aspek-aspek perjuangan yang dipegang oleh masyarakat madani.

Dalam pemberdayaan wanita misalnya, organisasi seperti Women’s Aid Organization (WAO) telah berusaha untuk memberdayakan wanita dan mempromosikan kesetaraan gender di Kelantan, menentang peranan gender tradisional.

Via Hati.my

Dalam perjuangan hak peribumi, aktivis dan organisasi masyarakat madani telah memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi di Kelantan, melawan pencerobohan tanah dan mempromosikan warisan budaya mereka.

Sementara itu dalam aspek penglibatan belia; inisiatif yang diketuai oleh belia, termasuk program yang mempromosikan kepimpinan dan penglibatan awam, telah mendapat sambutan di Kelantan, menggalakkan orang muda untuk menyertai proses demokratik.

Langkah seterusnya

Untuk memperkukuhkan demokrasi di Kelantan, beberapa langkah boleh diambil untuk memantapkan gerakan madani di Kelantan. Usaha kerjasama di antara organisasi masyarakat madani, agensi kerajaan, dan komuniti tempatan dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih komprehensif terhadap cabaran Kelantan.

Kerajaan tempatan juga boleh menyediakan sokongan kewangan dan undang-undang kepada organisasi masyarakat madani boleh membantu mengekalkan kerja mereka dan melindungi ahli mereka. Selain itu, kerjasama ini turut mendorong dialog terbuka antara nilai-nilai tradisional dan idea-idea demokratik boleh membantu mencari titik pertemuan dan mengendalikan sensitiviti dengan berkesan.

Via Harakahdaily

Lanskap budaya dan politik yang unik di Kelantan telah menjadikan peranan masyarakat madani dalam memperkukuhkan demokrasi sebagai usaha yang rumit dan penting. Organisasi masyarakat madani dan aktivis di Kelantan telah membuat sumbangan yang penting dalam mempromosikan nilai-nilai demokratik, hak asasi manusia, dan kemajuan sosial, walaupun mereka menghadapi cabaran.

Dengan memperjuangkan prinsip-prinsip demokratik, memberdayakan komuniti terpinggir, dan memupuk penglibatan awam, masyarakat madani di Kelantan memainkan peranan penting dalam membentuk masa depan negeri tersebut. Seiring Kelantan terus berkembang, usaha berterusan masyarakat madani akan menjadi penting untuk memajukan demokrasi dan keadilan sosial di negeri ini, sambil memelihara warisan budayanya yang kaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *