Cabaran globalisasi ke atas Kelantan

Globalisasi, keterhubungan ekonomi, budaya, dan masyarakat melintasi sempadan negara, tanpa ragu telah membentuk landskap negara-negara di seluruh dunia. Fenomena ini telah membawa kesan positif dan negatif kepada pelbagai aspek negara, termasuk institusi demokratiknya.

Dalam konteks Kelantan, sebuah negeri di Malaysia yang dikenali dengan warisan budayanya yang kaya dan lanskap sosial-politiknya yang unik; kesan globalisasi terhadap demokrasi adalah subjek yang sangat menarik dan membimbangkan.

Esei ini meneroka bagaimana globalisasi telah mempengaruhi demokrasi di Kelantan, dengan mengkaji kesan ke atas pentadbiran, identiti budaya, dan penyertaan rakyat.

Via maruwiah.com

Tekanan kerajaan negeri mengharungi globalisasi

Salah satu impak utama globalisasi ke atas demokrasi di Kelantan adalah jelas dalam struktur pentadbirannya. Apabila globalisasi membawa kepada peningkatan integrasi ekonomi dan keterhubungan, tekanan untuk seiring dengan trend ekonomi global. Ini seringkali memerlukan perubahan dasar yang mungkin bertentangan dengan amalan tempatan tradisional.

Kelantan, dengan identiti budaya yang kuat dan penganut prinsip-prinsip Islam, menghadapi cabaran dalam menyeimbangkan tekanan global ini dengan nilai-nilai uniknya.

Via Alkhatirihotel.com

Globalisasi telah membawa kepada pengenalan dasar berorientasikan pasaran yang bertujuan untuk menarik pelaburan asing dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Walaupun dasar-dasar ini dapat merangsang pembangunan, ia juga mungkin mempunyai implikasi terhadap proses pembuatan keputusan demokratik. Sebagai contoh, kerajaan negeri mungkin menghadapi tekanan untuk memberi keutamaan kepada kepentingan ekonomi berbanding dengan kebimbangan alam sekitar atau hak-hak peribumi.

Dinamik ini boleh menyebabkan penyempitan ruang demokratik, kerana keputusan menjadi condong kepada keutamaan ekonomi global daripada keperluan dan kehendak penduduk tempatan.

Identiti Budaya dan Globalisasi

Identiti budaya unik Kelantan sangat terikat dengan sejarahnya, agamanya, dan amalan tradisionalnya. Walau bagaimanapun, aliran pengaruh budaya global melalui media, teknologi, dan konsumerisme membawa cabaran kepada pemeliharaan identiti ini. Penyebaran trend dan nilai-nilai budaya global boleh merendahkan ungkapan budaya tempatan dan menghakis nilai-nilai tradisional, seterusnya boleh mempengaruhi struktur demokratik negeri.

Via Malaysiakini

Globalisasi telah memperkenalkan bentuk komunikasi dan pertukaran budaya baru, yang boleh sama-sama memperkaya dan menghomogenkan. Pengaruh media global dan platform digital mungkin membawa kepada dominasi naratif dan perspektif luaran, yang mungkin mengaburkan suara dan kisah tempatan.

Apabila warga Kelantan terdedah kepada idea dan gaya hidup global, ketegangan yang timbul antara nilai-nilai tradisional dan pengaruh moden boleh mengganggu proses demokratik, ketika pandangan yang berbeza muncul mengenai isu-isu berkaitan budaya, pendidikan, dan norma sosial.

Penyertaan Rakyat dan Proses Demokratik

Salah satu impak positif ke atas demokrasi di Kelantan adalah potensi untuk merangsang penglibatan dan penyertaan rakyat. Penyebaran teknologi maklumat dan komunikasi globalisasi membolehkan hubungan yang lebih besar dan memudahkan wacana awam. Ia juga membolehkan rakyat menyuarakan pendapat, mengeluarkan kritikan, dan menyelesaikan isu-isu bersama yang berkaitan. Ini boleh menyumbang kepada demokrasi yang lebih aktif dalam negeri ini.

Via Harakahdaily

Platform dalam talian dan media sosial telah menjadi alat untuk menggerakkan gerakan rakyat dan meningkatkan kesedaran mengenai isu-isu yang mungkin sebelum ini diabaikan. Sebagai contoh, aktivis alam sekitar dan pendokong hak asasi manusia dapat menggunakan rangkaian global untuk memperkukuhkan suara mereka dan memperjuangkan perubahan. Ketercapaian yang ditingkatkan ini mencabar struktur kuasa tradisional dan membolehkan rakyat mengambil kerajaan mereka berbicara, memupuk sistem demokratik yang lebih telus dan responsif.

Harus cari titik tengah antara warisan budaya lalu dan keperluan semasa

Dalam lanskap yang kompleks di Kelantan, kesan globalisasi ke atas demokrasi ditemui pada setiap lapisan. Pengaruh globalisasi terhadap struktur pentadbiran, identiti budaya, dan penyertaan rakyat mempunyai implikasi positif dan negatif terhadap struktur demokratik negeri. Walaupun tekanan ekonomi dan perubahan dasar yang berpunca daripada globalisasi dapat membataskan ruang demokratik, penyebaran teknologi maklumat juga menawarkan jalan untuk warga menyertai dan mempengaruhi wacana awam.

Sementara Kelantan terus bergerak menghadapi cabaran yang ditimbulkan oleh globalisasi, ia harus menemui titik keseimbangan antara memelihara warisan budayanya dan merangkul peluang yang ditawarkan oleh dunia yang terhubung. Untuk menjaga prinsip-prinsip demokratiknya, negeri ini harus terlibat secara proaktif dengan warganya dalam perbincangan tentang implikasi globalisasi, memupuk dialog terbuka yang menghormati pelbagai pandangan, dan memastikan bahawa keputusan dasar menjunjung nilai-nilai ekonomi global dan nilai-nilai tempatan.

Pada akhirnya, kesan globalisasi ke atas demokrasi di Kelantan mencerminkan ketegangan yang lebih luas yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia. Ini menekankan keperluan untuk model pentadbiran yang fleksibel dan dapat menangani cabaran-cabaran rakyat negeri Kelantan, di samping memenuhi kekurangan politik, ekonomi dan sosialnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *