Politik ‘agama’ di Kelantan

Kelantan adalah negeri yang penuh dengan tradisi dan budaya, namun dalam beberapa dekad kebelakangan ini, Kelantan terkenal dengan politik agama yang kuat. Kelantan ditadbir oleh Parti Islam Se-Malaysia (PAS) yang ada agenda Islam konservatif dan menekankan pentingnya pentadbiran Islam dalam kehidupan masyarakat.

PAS pertama kali mengambil alih kerajaan negeri Kelantan pada tahun 1990; dan sejak itu, PAS telah memimpin negeri secara berterusan selama lebih dari 30 tahun. Terdapat pandangan yang berbeza mengenai keberkesanan penggunaan agama dalam politik di Kelantan. Beberapa orang percaya bahawa politik agama adalah satu cara untuk memupuk nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat, sementara yang lain percaya bahawa politik agama menghalang proses demokrasi dan menjejaskan hak asasi manusia.

Pengaruh politik agama di Kelantan dapat dilihat sebagai positif untuk memupuk nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat, ia juga mempunyai implikasi yang besar ke atas demokrasi. Polisi Islam yang dipraktikkan di Kelantan dapat dilihat sebagai bentuk diskriminasi terhadap minoriti yang tidak beragama Islam. Ini akan mengancam hak asasi manusia dan membataskan kebebasan individu.

Ketika berbicara mengenai implikasi politik agama terhadap demokrasi di Kelantan, kita tak boleh mengabaikan isu penggunaan agama untuk memenangi undi. PAS telah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangi undi, dan ini menimbulkan isu-isu berkaitan dengan kebebasan beragama dan kebebasan berkumpul secara aman dalam kalangan minoriti.

Implikasi lainnya adalah potensi kerajaan mengutamakan agenda agama berbanding keperluan sebenar masyarakat.

Selain itu, kecenderungan politik berbasis agama dapat menyebabkan polarisasi dan ketegangan antara kelompok agama yang berbeza. Hal ini dapat menimbulkan konflik dan menghambat pertelagahan dalam kalangan masyarakat, yang akan mengancam demokrasi secara langsung.

Untuk berlaku adil, peranan agama dalam politik di Kelantan tidaklah semestinya berdampak negatif terhadap demokrasi secara total. PAS sendiri telah memainkan peranan penting dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dan mempromosikan partisipasi politik yang lebih luas. Parti ini juga telah memainkan peranan penting dalam mendokong reformasi politik dan memperjuangkan isu-isu penting rakyat.

Selain itu, keberadaan organisasi sosial keagamaan juga dapat memainkan peranan penting dalam memperkuatkan keterlibatan politik dan meningkatkan kualiti demokrasi di Kelantan. Misalnya, beberapa organisasi sosial keagamaan telah berperanan dalam menyediakan pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan kepada masyarakat, serta mempromosikan dialog dan kerja sama di antara kelompok agama.

Dalam konteks ini, penting bagi parti politik dan organisasi sosial keagamaan untuk memastikan bahwa advokasi mereka tidak menyebabkan diskriminasi dan pengabaian terhadap hak-hak non-Muslim. Mereka juga harus berupaya untuk mempromosikan nilai-nilai seperti kesetaraan, pluralisme, dan dialog yang konstruktif di antara kelompok yang berbeza anutan.

Kewujudan elemen agama yang tinggi dalam politik di Kelantan memiliki implikasi yang signifikan terhadap demokrasi. Jika dilaksanakan dengan tepat, parti politik dan organisasi sosial keagamaan dapat memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, mempromosikan partisipasi politik yang lebih luas, dan memperkuatkan kualiti demokrasi di Kelantan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *